Cập nhật Tiến độ dự án Lavita Thuận An tháng 04/2021

Cập nhật Tiến độ dự án Lavita Thuận An tháng 04/2021, Hình ảnh tổng thể Block C và Block D, đang thi công cốt thép sàn tầng 2 Block C

Cập nhật tiến độ thi công dự án Lavita Thuận An - Tháng 04/2021

Hình ảnh thi công tổng thể dự án Lavita Thuận An tháng 04/2021

Hình ảnh thi công tổng thể dự án Lavita Thuận An tháng 04/2021

Hình ảnh thi công Block C và Block D dự án Lavita Thuận An - tháng 04/2021

Hình ảnh thi công Block C và Block D dự án Lavita Thuận An - tháng 04/2021

Hình ảnh tổng thể Block C - Tiến độ Lavita Thuận An

Hình ảnh tổng thể Block C - Lavita Thuận An

Thi công cốt thép sàn tầng 2 Block C - Lavita Thuận An

Thi công cốt thép sàn tầng 2 Block C - Lavita Thuận An

Thi công cốt thép sàn tầng 2 Block C - Lavita Thuận An

Thi công cốt thép sàn tầng 2 Block C - Lavita Thuận An

 

Xem thông chi tiết dự án: căn hộ Lavita Thuận An

5/5-1 đánh giá