Tiến độ dự án Biên Hòa Universe Complex tháng 06/2021

Tiến độ dự án Biên Hòa Universe Complex, cập nhật tiến độ thi công căn hộ Biên Hòa Universe Complex tháng 06/2021

Chủ đầu tư Hưng Thịnh vẫn thi công ngày đêm để hoàn thành tiến độ dự án Biên Hòa Universe Complex đảm bảo công trình bàn giao nhà đúng thời hạn cho khách hàng bất chấp ngày đêm và dịch covid hoành hành

Tiến độ dự án Biên Hòa Universe Complex tháng 06/2021

Tiến độ dự án Biên Hòa Universe Complex tháng 06/2021

Tiến độ dự án Biên Hòa Universe Complex tháng 06/2021

Tiến độ dự án Biên Hòa Universe Complex tháng 06/2021

Tiến độ dự án Biên Hòa Universe Complex tháng 06/2021

Tiến độ dự án Biên Hòa Universe Complex tháng 06/2021

Tiến độ dự án Biên Hòa Universe Complex tháng 06/2021

Tiến độ dự án Biên Hòa Universe Complex tháng 06/2021

Xem thêm thông tin chi tiết về dự án: Bien Hoa Universe Complex

5/5-1 đánh giá