Tiến độ dự án Lavita Thuận An tháng 05/2021

Tiến độ dự án Lavita Thuận An tháng 05/2021, cập nhật tiến độ thi công dự án căn hộ Lavita Thuận An - Chủ đầu tư Hưng Thịnh, tháng 05/2021

Cập nhật tiến độ thi công dự án căn hộ Lavita Thuận An - Chủ đầu tư Hưng Thịnh, tháng 05/2021

Hình ảnh tổng thể tiến độ dự án Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh tổng thể tiến độ dự án Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh tổng thể tiến độ dự án Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh tổng thể tiến độ dự án Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh tổng thể tiến độ dự án Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh tổng thể tiến độ dự án Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh tiến độ Block B dự án căn hộ Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh tiến độ Block B dự án căn hộ Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh tiến độ Block C và Block D dự án căn hộ Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh tiến độ Block C và Block D dự án căn hộ Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh tiến độ Block C dự án căn hộ Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh tiến độ Block C dự án căn hộ Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Thi công cốp pha sàn tầng 3 Block C dự án Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Thi công cốp pha sàn tầng 3 Block C dự án Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Thi công cốp pha sàn tầng 3 Block C dự án Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Thi công cốp pha sàn tầng 3 Block C dự án Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh tiến độ Block D dự án căn hộ Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh tiến độ Block D dự án căn hộ Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh Thi công cốt thép cột tầng 3 lên tầng 4 Block D Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Hình ảnh Thi công cốt thép cột tầng 3 lên tầng 4 Block D Lavita Thuận An - Tháng 05/2021

Để xem thêm chi tiết về dự án hãy bấm vào đây: Lavita Thuận An

5/5-1 đánh giá